discuz-路过图床对接插件-哈喽图床-cdnjson.com

第一步下载下面代码文件,Cdnjson.txt文件,在模板footer文件顶部黏贴下面代码


QQ20210407172440.png

第三步发布文章的时候 文本模式勾上即可


QQ20210407173459.png


点击下载代码

有问题我们一起留言探讨吧!

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 5 MB
    Note: We must approve the uploaded content before being able to share.