discuz-路过图床对接插件-哈喽图床-cdnjson.com

第一步下载下面代码文件,Cdnjson.txt文件,在模板footer文件顶部黏贴下面代码


QQ20210407172440.png

第三步发布文章的时候 文本模式勾上即可


QQ20210407173459.png


点击下载代码

有问题我们一起留言探讨吧!

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
Wysyłanie 0 grafika (0% zakończono)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Wysyłanie zakończone
Uploaded content added to . You can utwórz nowy album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can utwórz nowy album with the content just uploaded. You must utwórz konto or zaloguj to save this content into your account.
No grafika have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    lub anulujanuluj pozostałe
    Informacja: część grafik nie może zostać wysłana. dowiedz się więcej
    Sprawdź raport błędu, aby uzyskać więcej informacji.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 5 MB
    Note: We must approve the uploaded content before being able to share.